Sunday, January 5, 2014

Epictetus En Vriendschap

Een keer trek je de conclusie: Vriendschap is een illusie![1] But examine this only, wherein they place their interest, w heatedher in externals or in the pass on. If in externals, do not anticipate them friends[2] Inleiding Epictetus was een bevrijde slaaf en later Romeins en na zijn verbanning Grieks filosoof. Hij leefde cara forefrontguard 50 lend ca. 130 na Chr. Er zijn niet veel geschriften bewaard gebleven, maar zijn leerling Arrianus heeft een aantal citaten verzameld onder de naam Diatribae (leergesprekken). In Boek 2, hoofdstuk 22 van deze Diatribae beschrijft Epictetus de themas liefde en vriendschap. Hij zegt hier all over: Well then, did you never foregather teeny-weeny dogs caressing and playing with one another, so that you dexterity state there is nothing more friendly? But, that you whitethorn realise what friendship is, throw a bit of strain among them, and you will learn.[3] Epictetus blijkt in battery-acid hoofdstuk van de Diatibae nogal cy nisch te zijn over de intrinsieke waarde van de begrippen vriendschap en liefde. Hij licht dit toe met een aantal voorbeelden. De volgende vragen komen in dit turn out aan de orde: Welke gedachten heeft Epictetus met betrekking tot liefde en vriendschap? Hoe keken andere filosofen hier tegenaan?
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Liefde is voorwaardelijk Uit de diverse voorbeelden die Epictetus geeft, blijkt een nogal sable beeld van het begrip vriendschap. Hij zegt over de liefde tussen een vader en een zoon dat de zoon niet kan wachten om zijn vader te begraven als er een stuk onroerend goed tussen hen komt te staan. Hij zegt over Eteocles en Polyneices dat ze ! onafscheidelijke vrienden waren, totdat een van de twee koning kon worden. Zolang er niets te verliezen valt, bestaat er dus vriendschap. Zodra er echter een wig tussen de vrienden gedreven wordt in de vorm van een tegenstrijdig belang, dan slaat de vriendschap om in bittere vijandschap. Plato onderzoekt in zijn Politea het nut van rechtvaardigheid. Volgens Socrates (de protagonist) is het beter om...If you want to liquidate a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment